Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/04.JPG/Slider_images/05.JPG/Slider_images/01.JPG/Slider_images/02.JPG/Slider_images/03.JPG

Perintah Establismen Kecantikan dan Kesihatan (2016)
Klik sini untuk mengetahui keterangan lanjut mengenai ​Syarat dan Peraturan Mengendalikan Establismen Kecantikan dan Kesihatan​​​​.

Ahad, 5 Februari 2017 - YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI SEMPURNAKAN PELANCARAN APLIKASI MUDAH ALIH ‘SAFETY GUIDE’

BANDAR SERI BEGAWAN – 5 Februari 2017. Dalam sama-sama memeriahkan lagi program 'Bandarku Ceria' yang diadakan pada setiap hari Ahad di ibu negara, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hari ini telah melancarkan aplikasi mudah alih 'Safety Guide' bertempat di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

IMG_4136[1].JPG

Selasa, 17 Januari 2017 - MESYUARAT PERTAMA JAWATANKUASA KEBANGSAAN SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-71 TAHUN BAGI TAHUN 2017

Bandar Seri Begawan, Selasa, 17 Januari 2017. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar Bin Haji Apong telah mempengerusikan Mesyuarat Pertama Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 Tahun bagi tahun 2017 yang berlangsung di Bangunan Jabatan Perdana Menteri di Bandar Seri Begawan.

Mesyuarat Pertama Perayaan 71 Tahun 2017.JPG

Isnin, 16 Januari 2017 - MAJLIS PERJUMPAAN YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI BERSAMA DENGAN PENGHULU-PENGHULU MUKIM, KETUA-KETUA KAMPUNG DAN KETUA-KETUA RUMAH PANJANG BERKENAAN DENGAN PERLANTIKAN WAKIL-WAKIL DAERAH DARI KALANGAN PENGHULU MUKIM

Bandar Seri Begawan, Isnin, 16 Januari 2017. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar Bin Haji Apong,  telah membuat satu perjumpaan bersama penguhulu-penghulu Mukim serta Ketua-Ketua Kampung dan Ketua-Ketua Rumah Panjang dalam satu perjumpaan yang diadakan pada petang tadi di Dewan Baquet, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat, Bangunan Dewan Majlis di ibu Negara.

Perjumpaan YB bersama PEKERUPA 2017.JPG

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam