Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png/Slider_images/01.png/Slider_images/02.png/Slider_images/03 - Visi.png/Slider_images/04.png

REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2019
Orang ramai dialu-alukan hadir bagi sama-sama menyaksikan Acara Regata Brunei Darussalam 2019 dalam sama-sama menyemarakkan lagi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun dan seterusnya memberikan sokongan kepada pasukan-pasukan yang bertanding pada acara tersebut.

Poster regata.jpeg

YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI MENINJAU KAWASAN TERJEJAS BANJIR DI DAERAH BELAIT

​Sebagai usaha bersepadu dan muafakat, agensi-agensi Kerajaan khususnya Penghulu Mukim, Ketua Kampung, Jabatan Daerah Belait, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Perkhidmatan Perubatan Kecemasan ambulan (EMAS), Pusat Kesihatan Kuala Belait, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Kerja Raya, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Polis Diraja Brunei dan Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa bekerjasama dan membuat pemantauan secara berterusan ke atas kawasan-kawasan yang terjejas banjir. 

WhatsApp Image 2019-12-03 at 5.12.48 PM.jpeg

Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi Hadiri Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN - ROK mengenai Bandar Pintar

​Antara perkara-perkara yang dibincangkan di dalam Mesyuarat tersebut adalah mengenai dengan peluang-peluang kerjasama berkenaan dengan pembangunan bandaraya mampan dan bandaraya pintar dan juga kemajuan teknologi dalam bidang-bidang seperti smart urban development, smart housing, smart safety, smart mobility and smart water bagi mencapai kualiti hidup yang lebih baik serta bagi menangani isu-isu yang ditimbulkan dari urbanisasi yang pesat di dalam Negara-Negara ASEAN dan Republik Korea. 

Smart City Minister Group Photo.jpg

MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL-SIJIL LANTIKAN PENGHULU MUKIM BUKIT SAWAT DAN KETUA KAMPUNG BUKIT SAWAT, DAERAH BELAIT

KUALA BELAIT, 22 NOVEMBER 2019 – Majlis Penyampaian Sijil-Sijil Lantikan Penghulu Mukim Bukit Sawat dan Ketua Kampung Bukit Sawat, Mukim Bukit Sawat, Daerah Belait telah diadakan pada pagi Jumaat, 22 November 2019 bertempat di Dewan Serbaguna, Mukim Bukit Sawat.

IMG_2108 (2).JPG IMG_2102 (2).JPG

  
  
Folder: Garispanduan Hiburan AwamGarispanduan Hiburan Awam
Folder: Borang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan PenerbitanBorang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Folder: Borang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua KampungBorang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
  
There are no items to show in this view of the "Iklan KHEDN" list.

 Pautan Kerajaan

OneBiz.jpg
Outlook Logo.png
Iklan Tawaran Pelita Brunei 1.jpg

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg