Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/3.png/Slider_images/misi banner.png/Slider_images/visi banner.png/Slider_images/banner2018 websit.jpg/Slider_images/2.png

Sistem Smart Q

​Aplikasi Smart Q tersebut bertujuan untuk memudahkan orang ramai menempah slot queue. Sistem Smart Q penggunaannya ke Bahagian Kad Pengenalan Pintar, Bahagian Dokumen Perjalanan, Bahagian Visa, Lawatan dan Diplomatik dan juga di Bahagian Pekerja di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.

22 MEI 2018 - MAJLIS TADARUS AL-QURAN BULAN RAMADHAN MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG BERSERTA ROMBONGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA TAHUN 1439H/2018M BAGI DAERAH TUTONG

​22 Mei 2018 - Daerah Tutong, Majlis Tadarus Al-Quran Bulan Ramadhan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung berserta Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan Di bawahnya Tahun 1439H/2018M bagi Daerah Tutong telah diadakan pada hari Selasa, 6 Ramadhan 1439 bersamaan 22 Mei 2018 di Masjid Kampong Layong, Tutong.

IMG_0014.JPG

15 MEI 2018 - KEBERANGKATAN DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA MAHKOTA PENGIRAN MUDA HAJI AL-MUHTADEE BILLAH IBNI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, MENTERI KANAN JPM

​15 Mei 2018 - Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun telah berkenan berangkat ke Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun Bagi Tahun 2018 pada hari Selasa, 29 Syaaban 1439H bersamaan 15 Mei 2018M bertempat di Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri.

panji.gif

14 MEI 2018 - PROGRAM BANDARKU CERIA DITIADAKAN SEPANJANG BULAN RAMADHAN

​14 Mei 2018 - BANDAR SERI BEGAWAN, 14 MEI 2018 – Sempena Bulan Ramadhan yang mubarak ini adalah dimaklumkan bahawa Program Bandarku Ceria yang telah berjalan pada setiap hari ahad jam 6 pagi hingga 10 pagi adalah ditiadakan untuk sementara waktu sepanjang bulan Ramadhan ini. 

panji.gif

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam

 E-Mel Kerajaan

Outlook Logo.png