Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksIklan Yang Sudah Tutup (Arkib)

BILANGAN
IKLAN
​TAJUK
IKLAN
​TARIKH BUKA 
PERMOHONAN
​TARIKH TUTUP PERMOHONAN​KETERANGAN
LANJUT
​BORANG PERMOHONAN
​KHEDN/12/125​MENJEMPUT MENGELUARKAN CENDERAMATA KENANGAN SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS 
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA
​Hari Sabtu, 01 April 2017​Hari Sabtu, 22 April 2017​Syarat-syarat dan borang-borang permohonan boleh diperolehi dengan memuat turun di sini.

Borang hendaklah dikembalikan berserta contoh / cadangan cenderamata tidak lewat pada Hari Sabtu 22 April 2017 jam 4.30 Petang kepada :

SETIAUSAHA URUSETIA CENDERAMATA KENANGAN
TINGKAT 3, BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
JALAN JAMES PEARCE, BANDAR SERI BEGAWAN BS8610
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
IKLAN DAN BORANG SERTA GARISPANDU PERMOHONAN KEBENARAN MENGELUARKAN CENDERAMATA JUBLI EMAS TERKINI-2.pdf