Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Kuasa-Kuasa Tempatan dan Perpaduan Masyarakat

Carta Orga​nisasi

​​Carta Organisasi Bahagian Kuasa-Kuasa Tempatan dan Perpaduan Masyarakat.png

Tugas-Tugas Bahagian 

 • Mengurus hal ehwal Jabatan-Jabatan Daerah termasuk cadangan Perbaharuan Perkhidmatan.
 • Perlantikan dan hal ehwal Penghulu Mukim, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang.
 • Urusetia kepada Lembaga Pengelola Majlis Perundingan Mukim dan Perundingan Kampung.
 • Urusetia kepada Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 • Perlantikan ahli-ahli Lembaga Melesen.
 • Lantikan Pendaftar Perkahwinan Orang-Orang Cina.


​Usaha-Usaha ke arah Meningkatkan Perpaduan Masyarakat

 1. ​Skim perkhidmatan Penghulu dan Ketua Kampung yang baru
 2. Re-zoning Mukim dan Kampung
 3. Kursus dan Bengkel kepimpinan
 4. Memastikan tertubuhnya Biro Keselamatan dalam Jawatankuasa MPM/K
 5. Memberikan peruntukan bagi menjayakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti perekonomian kampung
 6. Menyediakan Dewan-Dewan kemasyarakatan
 7. Mempelbagaikan keahlian MPM/K
 8. Bekerjasama dengan agensi-agensi Kerajaan yang lain untuk meningkatkan lagi pencapaian perpaduan Masyarakat; 
 9. Mendedahkan MPK menyertai expo produk 1K1P keluar negara
 10. Mendedahkan MPK menyertai expo produk 1K1P keluar negara
 11. Mengadakan bengkel 1K1P​