Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksArkib Iklan

TAHUN 2018

​TAJUK IKLAN ​BILANGAN IKLAN ​TARIKH DIBUKA ​TARIKH DITUTUP ​MAKLUMAT PERHUBUNGAN
6 MONTHS FOR CLEANING WORKS TO EXISTING WALKWAY TILES/GRANITE AT TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS, BANDAR SERI BEGAWAN (REQUOTATION)​KHEDN/BPE/Q1068/2018​-​Hari Rabu, 25 April 2018, jam 2.00 petang​Bahagian Pengurusan Estet
​​SHUTTING DOWN ON ALL DOORS AND WINDOWS TO APTK BUILDING​KHEDN/BPE/Q1067/2018​-​Hari Rabu, 25 April 2018, jam 2.00 petang​​Bahagian Pengurusan Estet
6 MONTHS FOR CLEANING WORKS TO EXISTING WALKWAY TILES/GRANITE AT TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS, BANDAR SERI BEGAWAN​KHEDN/BPE/Q1060/2018​-​Hari Rabu, 11 April 2018, jam 2.00 petang​Bahagian Pengurusan Estet
​CLEANING WORKS TO THE PAVEMENT OF THE MAIN ENTRANCE AT TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS​KHEDN/BPE/Q1049/2018​-​Hari Rabu, 21 Februari 2018, jam 2.00 petang​​Bahagian Pengurusan Estet
​6 MONTHS TERM CONTRACT FOR THE GRASS CUTTING AND WEEDING WORKS, TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS​KHEDN/BPE/Q1043/2018​-​Hari Rabu, 21 Februari 2018, jam 2.00 petang​​Bahagian Pengurusan Estet
​OPERATION WORKS FOR DECORATIVE LIGHTS ALONG JALAN SULTAN HAJI OMAR ALI SAIFUDDIEN FOR NATIONAL DAY 2018​KHEDN/BPE/Q1041/2018​-​Hari Rabu, 14 Februari 2018
Tidak lewat jam 2.00 petang
​Bahagian Pengurusan Estet
MEMBEKALKAN ‘DESKTOP COMPUTER’ BAGI KHEDN​(3)KHEDN/IT/M/05​Hari Rabu, 10 Januari 2018Hari Selasa, 16 Januari 2018
Tidak lewat jam 2.00 petang
​Awang Haji Ainul Bahrin bin Haji Abu Bakar, Penyelia Sistem di talian 2223225 ext 150 atau e-mel di bahrin.bakar@egc.gov.bn.

 
BAHAGIAN PENGURUSAN ESTET
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA: KHEDN/BPE/Q1068/2018

TAJUK SEBUTHARGA:

TARIKH TUTUP TAWARAN: 
Hari Rabu, 25 April 2018, jam 2.00 petang

Syarat-syarat untuk mengikuti tawaran kerja sebutharga adalah seperti berikut;
 1. Tawaran hanyalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat/Pemborong-Pemborong yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Kelas - dalam Kategori - SAHAJA di Negara Brunei Darussalam.

 2. Tawaran-tawaran mestilah dibuat diatas borang-borang tawaran yang tercetak oleh Kementerian ini dan penerangan lanjut bagi mengikuti sebutharga bolehlah datang terus ke Bahagian Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan James Pearce, Negara Brunei Darussalam.

 3. Bagi Syarikat/Pemborong yang berminat untuk mengikuti tawaran sebutharga hendaklah menyertakan dan menghadapkan salinan sijil pendaftaran 16 dan 17 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat, Jabatan Peguam Negara, Negara Brunei Darussalam dan juga menyertakan salinan sijil pendaftaran Kontraktor Dan pembekal, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam yang masih sah laku.

 4. Borang-borang tawaran sebutharga hendaklah diisi dengan lengkap dan memasukkannya ke dalam sampul surat yang bertutup (sealed envelope) dengan menulis bilangan tawran, nama tawaran dan tarikh tutup tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti Syarikat atau Pemborong.

 5. Semua tawaran hendaklah dimasukkan kedalam
 6. Peti Kotak Sebutharga
  Aras Bawah
  Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  Bandar Seri Begawan
  Negara Brunei Darussalam
 7. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan atau tawaran yang tidak lengkap, tidak akan dilayan atau diterima.

 8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam, tidak akan terikat untuk memilih sebarang tawaran yang lebih murah atau yang difikirkan tidak munasabah.


 

BAHAGIAN PENGURUSAN ESTET
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA: KHEDN/BPE/Q1049/2018

TAJUK SEBUTHARGA:

TARIKH TUTUP TAWARAN: 
Hari Rabu, 21 Februari 2018, jam 2.00 petang

Syarat-syarat untuk mengikuti tawaran kerja sebutharga adalah seperti berikut;
 1. Tawaran hanyalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat/Pemborong-Pemborong yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Kelas - dalam Kategori - SAHAJA di Negara Brunei Darussalam.

 2. Tawaran-tawaran mestilah dibuat diatas borang-borang tawaran yang tercetak oleh Kementerian ini dan penerangan lanjut bagi mengikuti sebutharga bolehlah datang terus ke Bahagian Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan James Pearce, Negara Brunei Darussalam.

 3. Bagi Syarikat/Pemborong yang berminat untuk mengikuti tawaran sebutharga hendaklah menyertakan dan menghadapkan salinan sijil pendaftaran 16 dan 17 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat, Jabatan Peguam Negara, Negara Brunei Darussalam dan juga menyertakan salinan sijil pendaftaran Kontraktor Dan pembekal, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam yang masih sah laku.

 4. Borang-borang tawaran sebutharga hendaklah diisi dengan lengkap dan memasukkannya ke dalam sampul surat yang bertutup (sealed envelope) dengan menulis bilangan tawran, nama tawaran dan tarikh tutup tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti Syarikat atau Pemborong.

 5. Semua tawaran hendaklah dimasukkan kedalam
 6. Peti Kotak Sebutharga
  Aras Bawah
  Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  Bandar Seri Begawan
  Negara Brunei Darussalam
 7. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan atau tawaran yang tidak lengkap, tidak akan dilayan atau diterima.

 8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam, tidak akan terikat untuk memilih sebarang tawaran yang lebih murah atau yang difikirkan tidak munasabah.


BAHAGIAN PENGURUSAN ESTET
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA: KHEDN/BPE/Q1041/2018

TAJUK SEBUTHARGA:
OPERATION WORKS FOR DECORATIVE LIGHTS ALONG JALAN SULTAN HAJI OMAR ALI SAIFUDDIEN FOR NATIONAL DAY 2018

TARIKH TUTUP TAWARAN: 
Hari Rabu, 14 Februari 2018, jam 2.00 petang

Syarat-syarat untuk mengikuti tawaran kerja sebutharga adalah seperti berikut;

 1. Tawaran hanyalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat/Pemborong-Pemborong yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Kelas - dalam Kategori - SAHAJA di Negara Brunei Darussalam.

 2. Tawaran-tawaran mestilah dibuat diatas borang-borang tawaran yang tercetak oleh Kementerian ini dan penerangan lanjut bagi mengikuti sebutharga bolehlah datang terus ke Bahagian Pengurusan Bangunan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan James Pearce, Negara Brunei Darussalam.

 3. Bagi Syarikat/Pemborong yang berminat untuk mengikuti tawaran sebutharga hendaklah menyertakan dan menghadapkan salinan sijil pendaftaran 16 dan 17 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat, Jabatan Peguam Negara, Negara Brunei Darussalam dan juga menyertakan salinan sijil pendaftaran Kontraktor Dan pembekal, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam yang masih sah laku.

 4. Borang-borang tawaran sebutharga hendaklah diisi dengan lengkap dan memasukkannya ke dalam sampul surat yang bertutup (sealed envelope) dengan menulis bilangan tawran, nama tawaran dan tarikh tutup tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti Syarikat atau Pemborong.

 5. Semua tawaran hendaklah dimasukkan kedalam
 6. Peti Kotak Sebutharga
  Aras Bawah
  Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  Bandar Seri Begawan
  Negara Brunei Darussalam
 7. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan atau tawaran yang tidak lengkap, tidak akan dilayan atau diterima.

 8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam, tidak akan terikat untuk memilih sebarang tawaran yang lebih murah atau yang difikirkan tidak munasabah.

 
BAHAGIAN PENGURUSAN ESTET
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA: KHEDN/BPE/Q1067/2018

TAJUK SEBUTHARGA:

TARIKH TUTUP TAWARAN: 
Hari Rabu, 25 April 2018, jam 2.00 petang

Syarat-syarat untuk mengikuti tawaran kerja sebutharga adalah seperti berikut;
 1. Tawaran hanyalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat/Pemborong-Pemborong yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Kelas - dalam Kategori - SAHAJA di Negara Brunei Darussalam.

 2. Tawaran-tawaran mestilah dibuat diatas borang-borang tawaran yang tercetak oleh Kementerian ini dan penerangan lanjut bagi mengikuti sebutharga bolehlah datang terus ke Bahagian Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan James Pearce, Negara Brunei Darussalam.

 3. Bagi Syarikat/Pemborong yang berminat untuk mengikuti tawaran sebutharga hendaklah menyertakan dan menghadapkan salinan sijil pendaftaran 16 dan 17 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat, Jabatan Peguam Negara, Negara Brunei Darussalam dan juga menyertakan salinan sijil pendaftaran Kontraktor Dan pembekal, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam yang masih sah laku.

 4. Borang-borang tawaran sebutharga hendaklah diisi dengan lengkap dan memasukkannya ke dalam sampul surat yang bertutup (sealed envelope) dengan menulis bilangan tawran, nama tawaran dan tarikh tutup tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti Syarikat atau Pemborong.

 5. Semua tawaran hendaklah dimasukkan kedalam
 6. Peti Kotak Sebutharga
  Aras Bawah
  Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  Bandar Seri Begawan
  Negara Brunei Darussalam
 7. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan atau tawaran yang tidak lengkap, tidak akan dilayan atau diterima.

 8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam, tidak akan terikat untuk memilih sebarang tawaran yang lebih murah atau yang difikirkan tidak munasabah.


 

BAHAGIAN PENGURUSAN ESTET
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA: KHEDN/BPE/Q1060/2018

TAJUK SEBUTHARGA:
6 MONTHS FOR CLEANING WORKS TO EXISTING WALKWAY TILES/GRANITE AT TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS,
BANDAR SERI BEGAWAN

TARIKH TUTUP TAWARAN: 
Hari Rabu, 11 April 2018, jam 2.00 petang

Syarat-syarat untuk mengikuti tawaran kerja sebutharga adalah seperti berikut;

 1. Tawaran hanyalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat/Pemborong-Pemborong yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Kelas - dalam Kategori - SAHAJA di Negara Brunei Darussalam.

 2. Tawaran-tawaran mestilah dibuat diatas borang-borang tawaran yang tercetak oleh Kementerian ini dan penerangan lanjut bagi mengikuti sebutharga bolehlah datang terus ke Bahagian Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan James Pearce, Negara Brunei Darussalam.

 3. Bagi Syarikat/Pemborong yang berminat untuk mengikuti tawaran sebutharga hendaklah menyertakan dan menghadapkan salinan sijil pendaftaran 16 dan 17 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat, Jabatan Peguam Negara, Negara Brunei Darussalam dan juga menyertakan salinan sijil pendaftaran Kontraktor Dan pembekal, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam yang masih sah laku.

 4. Borang-borang tawaran sebutharga hendaklah diisi dengan lengkap dan memasukkannya ke dalam sampul surat yang bertutup (sealed envelope) dengan menulis bilangan tawaran, nama tawaran dan tarikh tutup tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti Syarikat atau Pemborong.

 5. Semua tawaran hendaklah dimasukkan kedalam
 6. Peti Kotak Sebutharga
  Aras Bawah
  Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  Bandar Seri Begawan
  Negara Brunei Darussalam
 7. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan atau tawaran yang tidak lengkap, tidak akan dilayan atau diterima.

 8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam, tidak akan terikat untuk memilih sebarang tawaran yang lebih murah atau yang difikirkan tidak munasabah.


BAHAGIAN PENGURUSAN ESTET
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA: KHEDN/BPE/Q1043/2018

TAJUK SEBUTHARGA:

TARIKH TUTUP TAWARAN: 
Hari Rabu, 21 Februari 2018, jam 2.00 petang

Syarat-syarat untuk mengikuti tawaran kerja sebutharga adalah seperti berikut;
 1. Tawaran hanyalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat/Pemborong-Pemborong yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Kelas - dalam Kategori - SAHAJA di Negara Brunei Darussalam.

 2. Tawaran-tawaran mestilah dibuat diatas borang-borang tawaran yang tercetak oleh Kementerian ini dan penerangan lanjut bagi mengikuti sebutharga bolehlah datang terus ke Bahagian Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan James Pearce, Negara Brunei Darussalam.

 3. Bagi Syarikat/Pemborong yang berminat untuk mengikuti tawaran sebutharga hendaklah menyertakan dan menghadapkan salinan sijil pendaftaran 16 dan 17 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat, Jabatan Peguam Negara, Negara Brunei Darussalam dan juga menyertakan salinan sijil pendaftaran Kontraktor Dan pembekal, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam yang masih sah laku.

 4. Borang-borang tawaran sebutharga hendaklah diisi dengan lengkap dan memasukkannya ke dalam sampul surat yang bertutup (sealed envelope) dengan menulis bilangan tawran, nama tawaran dan tarikh tutup tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti Syarikat atau Pemborong.

 5. Semua tawaran hendaklah dimasukkan kedalam
  Peti Kotak Sebutharga
  Aras Bawah
  Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  Bandar Seri Begawan
  Negara Brunei Darussalam
 6. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan atau tawaran yang tidak lengkap, tidak akan dilayan atau diterima.

 7. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam, tidak akan terikat untuk memilih sebarang tawaran yang lebih murah atau yang difikirkan tidak munasabah.TAJUK IKLAN:

BILANGAN IKLAN: (3)KHEDN/IT/M/05

Tarikh Permohonan Dibuka:  Hari Rabu, 10 Januari 2018
Tarikh Tutup Permohonan:   Hari Selasa, 16 Januari 2018
Tidak Lewat Jam 2:00 Petang

Bayaran Yuran Tender Dokumen untuk Tawaran ini adalah B$30.00 dan adalah tidak akan dikembalikan.

Bagi sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi: Awang Haji Ainul Bahrin bin Haji Abu Bakar, Penyelia Sistem di talian 2223225 ext 150 atau e-mel di bahrin.bakar@egc.gov.bn.