Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksManual Prosedur Kerja APTK

Definisi

Manual Prosedur Kerja dimaksudkan sebagai: Dokumen rujukan dan panduan rasmi di pegawai dan kakitangan mengenai misi, visi, objektif, fungsi dan proses kerja organisasi.

Alat Latihan bagi pegawai dan kakitangan yang baru berkhidmat atau ditukarkan ke agensi lain.

Objektif

Objektif perlaksanaan Manual Prosedur Kerja ini diwujudkan bagi:

Membantu mempertingkatkan kecekapan, keberkesanan, prestasi, produktiviti dan kualiti pegawai / kakitangan dan Kementerian / Jabatan.

MPK Setiap Unit-Unit

  1. MPK Unit Pendaftaran dan Pekerjaan.doc
  2. MPK Unit Latihan dan Penyelidikan.doc
  3. MPK Unit Kesejahteraan.doc
  4. MPK Unit Kaunseling.doc