Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBorang APTK

Perhatian: Borang-Borang yang telah lengkap diisikan hendaklah dihantar oleh pemohon sendiri ke:-


Agensi Pekerjaan Tempatan dan Pembangunan Tenaga Kerja
Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Jalan James Pearce, BS8610
Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam​​

E-mel: agensiptk@hotmail.com

1. Borang Pendaftaran Pencari Kerja

Tekan untuk memuat turun Borang Pendaftaran Pencari Kerja.pdf

Syarat-syaratnya;

 • Pemohon hendaklah berumur 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun.
 • Pemohon hendaklah pemegang Kad Pengenalan Pintar berwarna kuning atau unggu.
 • Pemohon hendaklah belum mempunyai sebarang  pekerjaan ( Swasta / Kerajaan ).
 • Pemohon hendaklah sendiri hadir mendaftar ke Kaunter Agensi Pekerjaan Tempatan dan Pembangunan Tenaga Kerja  atau mana-mana cawangan Agensi ini di cawangan Pejabat Buruh di daerah masing-masing.

2. Borang Membaharui

Tekan untuk memuat turun borang


3. Borang Memohon Jawatan Kosong

Tekan untuk memuat turun borang


4. Borang Kebenaran Bekerja Di bawah 18 Tahun

Tekan untuk memuat turun borang


Syarat-syaratnya;
 • Pemohon hendaklah berumur tidak kurang 16 tahun.
 • Hendaklah disertakan dengan salinan surat beranak, Kad Pintar pemohon, Kad Pintar ibubapa / penjaga.

Dokumen yang diperlukan;

 1. Salinan Sijil Pendaftaran Bab 16 & 17 atau Form X
 2. Salinan Lesen Rampaian tempat perniagaan (jika berkenaan)
 3. Salinan Lesen Kebenaran Pengambilan Pekerja Asing yang dikeluarkan oleh Jabatan Buruh (jika ada)
 4. Kriteria-kriteria pemohon yang diperlukan seperti umur, kawasan tempat tinggal, kelayakan akademik, pengalaman bekerja (bagi persenaraian pencari kerja yang berkenaan)
 5. Tugas dan tanggungjawab jawatan yang dipohonkan
 6. Contoh surat perjanjian diantara majikan dan pekerja bakal mengisikan jawatan yang dipohonkan

8. Surat Pendaftaran PKT Memohon Kebenaran Kebenaran daripada Ibubapa

Tekan untuk memuat turun Borang Kebenaran Daripada Ibu Bapa.jpg