Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Links​Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan Sumber Manusia​

Bahagian ini menyelaras, merancang dan mengendalikan kursus/latihan bagi meningkatkan kemahiran, kapasiti dan pengetahuan pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatannya dan berperanan selaku urusetia bagi Jawatankuasa Perkembangan Sumber Manusia (JKHRD).

Jenis-Jenis kursus yang dikendalikan adalah seperti berikut:-

  1. Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
  2. Kursus Jangka Pendek
  3. Kursus Jangka Panjang
  4. Kursus Inhouse