Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Links​​Bahagian Kuasa-Kuasa Perbandaran

​Tanggungjawab

 • Memantau perkembangan dan pengurusan Jabatan-Jabatan Bandaran.
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan dalam :
  • Perkembangan dan kemajuan kawasan Perbandaran agar teratur, tersusun dan terarah.
  • Pemberian perkhidmatan Perbandaran yang berkualiti, telus dan efisyen.
  • Membantu dalam mengembangkan perekonomian dengan memudahcara urusan perniagaan ‘ease of doing business’ , terutama dalam memulakan perniagaan yang melibatkan pengeluaran lesen rampaian, kebenaran penggunaan premis peniagaan serta pemasangan papan tanda perniagaan.
 • Memproses lantikan Ahli-Ahli Lembaga Bandaran.
 • Mengambil tindakan dan memantau  ketetapan-ketetapan Mesyuarat Lembaga-Lembaga Bandaran.
 • ​Menyelaras isu-isu Perbandaran dengan agensi-agensi Kerajaan.​