Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pengumuman

Manage PermissionsManage Permissions

Peraduan Mencipta Cenderamata Kenangan

​Hasil rekaan hendaklah dihantar bersama borang yang lengkap dalam sampul surat tidak lewat pada 13hb Julai 2017 (Khamis) ke Urusetia Cenderamata Kenangan Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.

Maklumat lanjut boleh didapati di Kertas Kerja Peraduan Cenderamata Kenangan.pdf.

Borang-borang permohonan boleh dimuat turun seperti berikut;

Attachments
Created at 23/05/2017 15:05 by Nusratina Binti Hj Md Daud
Last modified at 23/05/2017 15:06 by Nusratina Binti Hj Md Daud