Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksIklan KHEDN

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
   
View:  Iklan yang masih dibukaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
Tajuk Iklan
  
  
  
  

​KONTRAK KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PEMOTONGAN RUMPUT DI BANGUNAN IBU PEJABAT JABATAN BURUH (3 TAHUN), JALAN DEWAN MAJLIS, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

09/04/2019 14:00Unit Kewangan, Tingkat 1, lbu Pejabat Jabatan Buruh, Jalan Dewan Majlis Completed
  

Tawaran Sebut Harga Bagi Membekal Kain Dan Sinjang Peserta Lelaki Bagi Majlis Khatam Al-Quran 73 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung Dan Penuntut-Penuntut Sekolah Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke 73 Tahun Bagi Tahun 2019

04/04/2019 14:00Bahagian Penyelarasan dan Pengurusan AcaraCompleted
  

Tawaran Sebut Harga Bagi Membekal Kain Dan Tudung Peserta Perempuan Bagi Majlis Khatam Al-Quran 73 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung Dan Penuntut-Penuntut Sekolah Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke 73 Tahun Bagi Tahun 2019

04/04/2019 14:00Bahagian Penyelarasan dan Pengurusan AcaraCompleted