Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Iklan KHEDN

Manage PermissionsManage Permissions

Bilangan Iklan:

KHEDN/BPE/Q1030/2019

TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN LASER PAPER BAG BESERTA LOGO DENGAN PERKATAAN 'SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-73 TAHUN'

Tarikh dan Masa Ditutup:

2:00AM, 8/05/2019

Maklumat Perhubungan:

Bahagian Pengurusan dan Penyelarasan Acara

Syarat-Syarat untuk mengikuti tawaran sebutharga adalah seperti berikut :-

 

1.      Syarikat-syarikat yang berhajat menyertai tawaran ini hendaklah menghadapkan borang tawaran yang dikhaskan yang boleh diperolehi di Bahagian Pengurusan dan Penyelarasan Acara, Tingkat 3, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada waktu-waktu bekerja melalui:-

 

[Urusetia Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke 73 Tahun bagi Tahun 2019]

 

2.      Borang tawaran hendaklah diisikan dengan lengkap dan dihadapkan kepada alamat di para 1 tidak lewat hari Rabu, 8 Mei 2019 jam 2.00 petang. Tawaran-tawaran yang lewat diterima pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

 

3.      Setiap borang tawaran hendaklah mengandungi lampiran-lampiran, salinan-salinan bergambar sijil-sijil pendaftaran syarikat seperti dikehendaki dalam borang tawaran. Kegagalan memenuhi syarat ini akan menyebabkan tawaran tidak dipertimbangkan.

 

4.      Semua tawaran hendaklah dimasukan kedalam

 

Peti Kotak Sebutharga

Aras Bawah,

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri,

Jalan James Pearce,

Bandar Seri Begawan BS8610.

 

Attachments
Created at 24/04/2019 10:31 by Noor Hidayatun Na'imah Binti Hj Amir Hidayat
Last modified at 24/04/2019 10:31 by Noor Hidayatun Na'imah Binti Hj Amir Hidayat