Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Iklan KHEDN

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Bilangan Iklan:

KHEDN/BPE/Q1016/2019

Tawaran Sebut Harga Bagi Membekal Kain Dan Tudung Peserta Perempuan Bagi Majlis Khatam Al-Quran 73 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung Dan Penuntut-Penuntut Sekolah Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke 73 Tahun Bagi Tahun 2019

Tarikh dan Masa Ditutup:

2:00PM, 4/04/2019

Maklumat Perhubungan:

Bahagian Penyelarasan dan Pengurusan Acara

​Syarat-Syarat untuk mengikuti tawaran sebutharga adalah seperti berikut :-


1.      Syarikat-syarikat yang berhajat menyertai tawaran ini hendaklah menghadapkan borang tawaran yang dikhaskan yang boleh diperolehi di Bahagian Pengurusan dan Penyelarasan Acara, Tingkat 3, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada waktu-waktu bekerja melalui:-

[Urusetia Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke 73 Tahun bagi Tahun 2019]

2.      Borang tawaran hendaklah diisikan dengan lengkap dan dihadapkan kepada alamat di para 1 tidak lewat hari Khamis, 4 April 2019 jam 2.00 petang. Tawaran-tawaran yang lewat diterima pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

3.      Setiap borang tawaran hendaklah mengandungi lampiran-lampiran, salinan-salinan bergambar sijil-sijil pendaftaran syarikat seperti dikehendaki dalam borang tawaran. Kegagalan memenuhi syarat ini akan menyebabkan tawaran tidak dipertimbangkan.

4.      Semua tawaran hendaklah dimasukan kedalam

Peti Kotak Sebutharga
Aras Bawah,
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri,
Jalan James Pearce,
Bandar Seri Begawan BS8610.Attachments
Version: 1.0
Created at 19/03/2019 11:46 by Pg Md Dzulkhairi Bin Pg Hj Mohamad
Last modified at 19/03/2019 11:49 by Pg Md Dzulkhairi Bin Pg Hj Mohamad